29. nov. 2012

Norge har fått sine første autoriserte våtmarkssentre. De fire sentrene skal informere om verdien av våtmarker nasjonalt og internasjonalt.– Direktoratet for naturforvaltning har nå autorisert de første våtmarkssentrene som skal ta imot besøkende og informere om denne naturtypen og artene som er avhengige av våtmarker. De fire sentrene har presentert spennende planer for årene som kommer, sier seksjonssjef Aina Holst i DN.

Skal formidle kunnskap

Sentrene som har fått autorisasjon er Nordre Øyern våtmarkssenter i Fet kommune, Oslo våtmarkssenter i Oslo og Bærum, Ørland våtmarkssenter i Ørland kommune og Holmen våtmarkssenter i Tønsberg. De blir autorisert for en periode på fem år, kvalifiserer for et årlig driftstilskudd fra staten, og får mulighet til å søke om ekstra midler til ulike tiltak.

– Sentrene ligger nær viktige våtmarker og i områder hvor det bor mange mennesker. De har en unik mulighet til å vise fram områdene for besøkende, samtidig som de formidler kunnskap om verdiene og sammenhengene i naturen. Slik kan de skape forståelse for hvorfor det er viktig å bevare sentrale våtmarker for framtida, sier Holst.

Se film fra Ørland Våtmarkssenter her:
http://youtu.be/Sk7HMzk7shg